• Utsunomiya Fukudaya Shopping Plaza

    Store hours
    10:00-21:00

    TEL
    028-627-3932

    ★Stores selling Tokyo Disney Resort ® Park tickets

AddressZip Code 321-0962, Fukudaya Shopping Plaza Utsunomiya 2F, 237 Imaizumi-cho, Utsunomiya City, Tochigi